Αναζητήστε

Σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης αναρρωτικών αδειών από το ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, επισυνάπτουμε την ακόλουθη ανακοίνωση του Ταμείου.

Ανακοίνωση ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ 217.

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top