Αναζητήστε

Ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με το βρεφονηπιακό σταθμό "Τα Κρινάκια", που εδρεύει στην Λεωφόρο Γαλατσίου 49, στα Άνω Πατήσια, προσφέρουν στους συναδελφους μας, την συνημμένη οικονομική προσφορά.

Οικονομική προσφορά βρεφονηπιακού σταθμού "Τα Κρινάκια"

Φυλλάδιο βρεφονηπιακού σταθμού "Τα Κρινάκια"

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top