Αναζητήστε

Κανονισμός Εργασίας πρ. Τράπεζας CPB

Το Σεπτέμβριο του 2006 υπεγράφη μεταξύ του Συλλόγου Εργαζομένων της Λαϊκής Τράπεζας και της Διοίκησης ο Κανονισμός Εργασίας (Οργανισμός) της εταιρείας.

Δείτε εδώ τον Κανονισμό Εργασίας

Go to top