Αναζητήστε

Συμβάσεις πρ. Τράπεζας CPB

Το Σεπτέμβριο του 2006 υπεγράφη μεταξύ του Συλλόγου Εργαζομένων της Λαϊκής Τράπεζας και της Διοίκησης ο Κανονισμός Εργασίας (Οργανισμός) της εταιρείας.

Δείτε εδώ τον Κανονισμό Εργασίας

Υπογράφηκε και τέθηκε σε ισχύ από 1 Οκτωβρίου 2012, η νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ).

Η ΕΣΣΕ αυτή έχει ισχύ για τους συναδέλφους της πρώην CPB.

Παραθέτουμε εδώ, την Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας που υπέγραψε ο Σύλλογος το 2007 με τη MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ.

ΕΣΣΕ 2007

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2009, υπεγράφη μεταξύ του Συλλόγου (ΣΕΜΕΤ) και της Τράπεζας (MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ Τράπεζα), το παρόν Πρακτικό Συμφωνίας.

Go to top