Αναζητήστε

Κλαδικές Συμβάσεις

Επισυνάπτουμε τη νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με ισχύ μέχρι το τέλος του 2018.

Κλαδική ΣΣΕ 2016-2018

Η Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων της ΟΤΟΕ (http://gessotoe.blogspot.gr/p/blog-page.html) υλοποίησε την κωδικοποίηση όλων των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, την οποία και παραθέτουμε.

Κωδικοποίηση ΣΣΕ ΟΤΟΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτή είναι η πιο πρόσφατη Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.), η οποία υπεγράφη μεταξύ της ΟΤΟΕ και των Τραπεζών και ισχύει από το 2013.

Δείτε τη Σύμβαση.

 

Go to top