Αναζητήστε

Κλαδικές Συμβάσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτή είναι η πιο πρόσφατη Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.), η οποία υπεγράφη μεταξύ της ΟΤΟΕ και των Τραπεζών και ισχύει από το 2013.

Δείτε τη Σύμβαση.

 

Page 2 of 2

Go to top