Αναζητήστε

Ανακοίνωση Νο 181

 

Κανονισμός αξιολόγησης

  • Διαπραγμάτευση για την μετατροπή της κλίμακας αξιολόγησης στο εξής σε πενταβάθμια
  • Υποβολή ενστάσεων για την αξιολόγηση του 2023

 

Συνάδελφοι,

Ο Κανονισμός Αξιολόγησης στην Τράπεζα Πειραιώς, είναι για τον Σύλλογό μας, κορυφαίος θεσμός διασφάλισης της δίκαιης, ισότιμης και αξιοκρατικής αντιμετώπισης των εργαζομένων, τον οποίο διαρκώς επιδιώκουμε να βελτιώνουμε.

Με βάση αυτή τη θέση αρχής, διεκδικήσαμε στο παρελθόν και κατακτήσαμε στην πράξη – πρώτοι και ίσως μόνο εμείς ως Σύλλογος στο χώρο των τραπεζών – η διαμόρφωση του κανονισμού αξιολόγησης να μην είναι μόνο υπόθεση του εργοδότη, αλλά να προκύπτει ως αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ της Τράπεζας και του Συλλόγου εργαζομένων.

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της τήρησης και εφαρμογής του κανονισμού αξιολόγησης σε όλα τα στάδια (από το 2018 που εφαρμόζεται), ταυτόχρονα με τη συμμετοχή μας στις διαδικασίες της Επιτροπής Ενστάσεων, είναι έντονος και διαρκής,επειδή έχουμε επίγνωση της σημασίας αυτής της θεσμικής κατάκτησης του Συλλόγου μας.

Πρόταση και επιδίωξή μας σε όλο το προηγούμενο διάστημα εφαρμογής του Κανονισμού Αξιολόγησης, ήταν η εφαρμογή πενταβάθμιας κλίμακας. Σε αυτό έχουμε δεδομένη την ανάγκη και απαίτηση, όλων των συναδέλφων, τόσο των αξιολογούμενων, όσο και των αξιολογητών, επιζητώντας να πετύχουμε μεγαλύτερη αντικειμενικότητα και να βελτιώσουμε τους όρους της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό και έπειτα από τις παρεμβάσεις μας, κληθήκαμε από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού να συζητήσουμε την τροποποίηση της κλίμακας αξιολόγησης, από τριβάθμια που είναι σήμερα, σε πενταβάθμια.

Οι αρχές του Συλλόγου μας, που είναι δεδομένες και με αυτές θα προσέλθουμε και αυτή τη φορά στη συζήτηση, διορθώνοντας τυχόν ελλείψεις, πάντα με σκοπό τη διαμόρφωση ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης, συνοψίζονται στους παρακάτω βασικούς άξονες:

  • Δημιουργία ενός συστήματος αξιολόγησης που θα στοχεύει στην παρακίνηση και την ανάπτυξη του εργαζόμενου, με δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια.
  • Η διαρκής εκπαίδευση και η ορθή καθοδήγηση, σε συνδυασμό με την ουσιαστική συμμετοχή του εργαζόμενου στη διαμόρφωση των αρμοδιοτήτων του από κοινού με τον αξιολογητή του, αποτελούν τα μοναδικά εργαλεία βελτίωσης και ανάπτυξης των δυνατοτήτων των εργαζομένων, προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.
  • Κατοχύρωση σε κάθε περίπτωση, με την αυστηρή τήρηση του Οργανισμού, να μην υπάρχουν ειδικές επιπτώσεις ή συνέπειες σε περιπτώσεις εργαζομένων που παρουσιάζουν αδυναμία να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί.
  • Αποκλείεται η ατομική στοχοθεσία ως κριτήριο της αξιολόγησης κάθε εργαζομένου και η προσωπική του συνεισφορά προσμετράται στο συνολικό ομαδικό αποτέλεσμα, χωρίς αυτή να κατανέμεται κατ’ άτομο στους κοινούς στόχους της μονάδας.

Οφείλουμε όμως για ακόμα μια φορά, να επισημάνουμε, πως όποιο και αν είναι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η μεγάλη αξία του έρχεται όταν ο εργαζόμενος έχει τη γνώση του και τηρεί τα όσα σε αυτό ορίζονται.

Με αφορμή λοιπόν την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων για το έτος 2023, καλούμε τους εργαζόμενους να κάνουν χρήση της διαδικασίας, όχι διεκπεραιωτικά, αλλά ουσιαστικά, αναφέροντας τις διαπιστώσεις τους στα σχόλια και ασκώντας το δικαίωμα της υποβολής ένστασης, όπου θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Σύλλογο για την καλύτερη ενημέρωση για τον Κανονισμό Αξιολόγησης, αλλά και τα δικαιώματά τους.

Οι θεσμικές μας κατακτήσεις, δυναμώνουν και επικυρώνονται καθημερινά, μέσα από την τήρηση και την εφαρμογή τους.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας

Στέλιος Μουλακάκης     Βάιος Νάκος

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top