Αναζητήστε

Επισυνάπτουμε τα επικαιροποιημένα έντυπα που αφορούν στο Τμήμα Μητρώου - Ασφαλίσεων του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, για:

1. Ασφάλιση γονέων

2. Ασφάλιση παιδιών

3. Ασφάλιση συζύγου

4. Διακοπή εργασίας στην Τράπεζα

5. Ιδιαίτερο βιβλιάριο

6. Υπεύθυνη δήλωση (σύζυγος)

7. Υπεύθυνη δήλωση (τέκνο)

8. Υπεύθυνη δήλωση μη ασφαλισμένος γονέας

 

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top